Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (14.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 24/6.5.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιατρικών επισκεπτών 2000

Σ.Σ.Ε. (20.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιατρικών επισκεπτών

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2000

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για το έτος 2000

Ιατρικών επισκεπτών 1999

Σ.Σ.Ε. (20.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1999

Σ.Σ.Ε. (15.6.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Go to top