Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.6.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:58/30.6.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top