Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (14.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 24/6.5.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Φαρμακευτικών και Συναφών επιχειρήσεων

Ιατρικών επισκεπτών 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2001

Σ.Σ.Ε. (24.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2000

Σ.Σ.Ε. (20.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Go to top