Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιατρικών επισκεπτών 1999

Σ.Σ.Ε. (20.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1998

Σ.Σ.Ε. (22.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1997

Σ.Σ.Ε. (24.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Ιατρικών επισκεπτών 1997

Σ.Σ.Ε. (24.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Go to top