Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (15.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Ιατρικών επισκεπτών 2004

Σ.Σ.Ε. (21.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2003

Σ.Σ.Ε. (25.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2003

Σ.Σ.Ε. (26.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Go to top