Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2005

Σ.Σ.Ε. (15.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Ιατρικών επισκεπτών 2005

Σ.Σ.Ε. (30.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2005

Σ.Σ.Ε. (20.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Φαρμακοποιών όλης της χώρας

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (15.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Go to top