Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε.(10.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα σε οποιοδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Ιατρικών Επισκεπτών 1996

Σ.Σ.Ε. (29.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα στον τομέα της Ιατρικής Ενημέρωσης των φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Go to top