Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1999

Σ.Σ.Ε. (15.6.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 1999

Σ.Σ.Ε. (16.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1998

Σ.Σ.Ε. (22.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Ιατρικών επισκεπτών 1997

Σ.Σ.Ε. (24.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Go to top