Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2003

Σ.Σ.Ε. (26.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Ιατρικών επισκεπτών 2003

Σ.Σ.Ε. (16.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Ιατρικών επισκεπτών 2002

Σ.Σ.Ε. (15.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιατρικών επισκεπτών όλης της χώρας

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2002

Σ.Σ.Ε. (10.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Go to top