Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιατρικών επισκεπτών 2000

Σ.Σ.Ε. (20.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιατρικών επισκεπτών

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2000

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για το έτος 2000

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2000

Σ.Σ.Ε. (20.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Ιατρικών επισκεπτών 1999

Σ.Σ.Ε. (20.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Go to top