Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Αθηνών και Προαστίων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(10.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών και οίκων ευγηρίας περιοχής Ν.Αττικής.

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:11/17.4.1996)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Αθηνών και Προαστίων
Go to top