Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά

Περιγραφή:

Δ.Α. 12/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 5/8.6.2006)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11854/3.7.2006 (ΦΕΚ Β 999/26.7.2006) Υποχρεωτική από: 8.6.2006
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλινικών 2004

Σ.Σ.Ε. (12.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών και Οίκων Ευγηρίας όλης της χώρας

Κλινικών ΑΠΠ 1996

Σ.Σ.Ε.(10.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών και οίκων ευγηρίας περιοχής Ν.Αττικής.

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά
Go to top