Ένωση Σύγχρονων Γενικών Κλινικών Αθηνών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (14.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 20/4.5.2006)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλινικών ΑΠΠ 2005

Σ.Σ.Ε. (17.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Κλινικών ΑΠΠ 2004

Σ.Σ.Ε. (27.5.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και οίκους ευγηρίας περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Κλινικών ΑΠΠ 2003

Σ.Σ.Ε. (1.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και οίκους ευγηρίας περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών 2003

Σ.Σ.Ε. (28.3.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Σύγχρονων Γενικών Κλινικών Αθηνών
Go to top