Μελέτες, Έρευνες, Πρακτικά Συνεδρίων

Recent Trends of Collective Bargaining in Balkan & Southeastern European States

Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2023

ISBN: 978-960-648-691-3

Ο ΟΜΕΔ εξέδωσε σε βιβλίο τις εισηγήσεις του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τις “Σύγχρονες Τάσεις της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης στα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη”, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο 2022 με αφορμή την συμπλήρωση των 30 ετών λειτουργίας του Οργανισμού. Στο βιβλίο αναλύονται τα συστήματα και οι τάσεις των συλλογικών εργασιακών διαπραγματεύσεων των χωρών της ευρύτερης γεωγραφικής μας περιοχής και προσθέτει στην βιβλιογραφία μέσω της συγκριτικής ανάλυσης διαφορετικών νομικών και οικονομικών συστημάτων. Οι εισηγητές – συγγραφείς του βιβλίου, εκπροσωπώντας αντίστοιχα καθεμία από τις χώρες που συμμετείχαν, είναι οι ακόλουθοι κ.κ. Κώστας Παπαδημητρίου (Ελλάδα), Senad Jašarević (Σερβία), Νίκος Τριμικλινιώτης (Κύπρος), Krassimira Sredkova (Βουλγαρία), Vesna Simovic (Μαυροβούνιο), Ivana Grgurev (Κροατία), Aleksandar Ristovski (Β. Μακεδονία), Kübra Doğan Yenisey (Τουρκία), και Raluca Dimitriu (Ρουμανία). Τα συμπεράσματα εισηγήθηκε ο Ομ. Καθηγητής Ιωάννης Κουκιάδης, πρώην πρόεδρος του ΟΜΕΔ, ενώ την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Πρόεδρος του ΟΜΕΔ, Ομ. Καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου. 

Το βιβλίο διατίθεται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή pdf προς κάθε ενδιαφερόμενο. Για να το κατεβάσετε στον Υπολογιστή σας πατήστε εδώ

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012: Τάσεις, τομές και προοπτικές / Χρήστος Α. Ιωάννου, Κώστας Δ. Παπαδημητρίου

Αθήνα: ΟΜΕΔ, 2013

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την εξέλιξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα κατά τα έτη 2011 και 2012, εντός και εκτός Ο.ΜΕ.Δ., υπό το φως των νομοθετικών και θεσμικών αλλαγών της περιόδου. Ειδικότερα έχει σκοπό να αξιολογήσει τις πρακτικές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών μέσα από την περιγραφή, την ανάλυση και την αποτίμηση των εξελίξεων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως αυτές οι επιπτώσεις μορφοποιήθηκαν στην πράξη, αφενός μέσω των ΣΣΕ κάθε είδους που ρύθμιζαν τους όρους αμοιβής και εργασίας στην Ελλάδα και αφετέρου εντός και εκτός των διαδικασιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ., κατά την διάρκεια του 2011 και του 2012.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ
Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .ebook. Για να το δείτε πατήστε εδώ

 

Ο Ο.ΜΕ.Δ. και οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις πριν και μετά το νόμο 1876/1990

Ο Ο.ΜΕ.Δ. και οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις πριν και μετά το νόμο 1876/1990

Τα Μέλη της Επιστημονικής Ομάδας :

Χρήστος Ιωάννου, Δρ Οικονομολόγος, Μεσολαβητής – Διαιτητής (Υπεύθυνος έργου), Άγγελος Ζησιμόπουλος, Οικονομολόγος, τ. Μεσολαβητής – Διαιτητής, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ., Μεσολαβητής – Διαιτητής, Νικόλαος Φωτόπουλος, Δρ Κοινωνιολόγος Καλλιόπη Μπαστάκη, Κοινωνιολόγος, βοηθός έρευνας
Με τη συμβουλευτική καθοδήγηση και συνολική εποπτεία του Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού, Καθηγητή Γεωργίου Φ. Κουκουλέ
Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .ebook. Για να το δείτε πατήστε εδώ

 

 

Νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί θεμάτων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, έτη 2007-2010

Νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί θεμάτων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, έτη 2007-2010 / Λ. Σέμπος, Χ. Καρατζάς

Πρόλογος: Βικτωρία Σπ. Δούκα
Αθήνα: Π.Ν. Σάκκουλας, 2013
ISBN 978-960-420-523-3

 

 

 

 

 

Νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί θεμάτων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων

Νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί θεμάτων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, έτη 2007-2010 / Λ. Σέμπος, Χ. Καρατζάς

Συντονισμός έργου: Γ. Φ. Κουκουλές, Α.Γ. Καζάκος
Αθήνα: Π.Ν. Σάκκουλας, 2008
ISBN 978-960-420-392-5

 

 

 

 

 

Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου

Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου "Ο Χαρακτήρας και οι Εκφάνσεις της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης: Οι Εθνικές Διαστάσεις - Οι Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις και τους Εργαζομένους" που διοργανώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2009 στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στην Αθήνα από τον ΟΜΕΔ.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .ebook. Για να το δείτε πατήστε εδώ

 

 

 

 

Μηχανισμοί επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας

Η έκδοση αυτή αφορά τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου με θέμα "Μηχανισμοί επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας" που οργάνωσε ο ΟΜΕΔ τον Νοέμβριο του 2002 στην Αθήνα.
Περιεχόμενα

1. Πρόλογος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ - Γ.Φ. Κουκουλές
2. Εθνική εισήγηση: Ελλάδα - Κώστας Παπαδημητρίου
3. Συμφιλίωση, διαμεσολάβηση και διαιτησία, εθνική αναφορά: Πορτογαλία - Antonio Monteiro Fernandes
4. Διαπραγμάτευση, συμφιλίωση, μεσολάβηση και διαιτησία στη Σουηδία - Kurt Eriksson
5. Συμφιλίωση, μεσολάβηση και διαιτησία στο Ηνωμένο Βασίλειο - Andrew Wareign
6. Συλλογικές διαπραγματεύσεις και εργασιακές σχέσεις στην Ισπανία - Francisco Gonzalez de Lena

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .ebook. Για να το δείτε πατήστε εδώ

 

Η συλλογική διαπραγμάτευση ως μορφή κοινωνικού διαλόγου και η άρση των διαπραγματευτικών αδιεξόδων

Η έκδοση αυτή περιέχει το πρόγραμμα και τις εισηγήσεις του 1ου Βαλκανικού Συνεδρίου με θέμα "Η συλλογική διαπραγμάτευση ως μορφή κοινωνικού διαλόγου και η άρση των διαπραγματευτικών αδιεξόδων", που διοργάνωσε ο Ο.ΜΕ.Δ. στην Θεσσαλονίκη, στις 11-13 Νοεμβρίου 2005.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .ebook. Για να το δείτε πατήστε εδώ

Go to top