Δραστηριότητες Οργανισμού

Εκτυπώσιμη μορφή

Λειτουργία Γραφείου ΟΜΕΔ στην Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γραφείο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας στη Θεσσαλονίκη δεν θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 εκτός από τις αναδείξεις των Μεσολαβητών και των Διαιτητών, οι οποίες θα διενεργούνται κανονικά στο Γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Για το διάστημα αυτό, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα:

Πλατεία Βικτωρίας 7
104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108814922 εσωτερικό 4
Fax: 2108815393
e-mail: [email protected]

Αποτελέσματα για την πλήρωση τριών θέσεων Διαιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής Διαιτητών με βάση την από 28.7.2011 « Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Θέσεων του Σώματος Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας»

 

Επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι κατΆ αλφαβητική σειρά:

- Ανδρεοπούλου Αικατερίνη,
- Βερβεσός Δημήτριος,
- Κουτρούκης Θεόδωρος,

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας γνωστοποιεί ότι από 12.10.2011 οι πίνακες ανάδειξης Μεσολαβητών και Διαιτητών ισχύουν όπως αναφέρονται στις σχετικές ιστοσελίδες του.

Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών
Ειδικό Σώμα Διαιτητών
 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

 

Βικτωρία Δούκα

Παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας από 1.9.2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας γνωστοποιεί ότι από 01.09.2011 συνεχίζεται η παροχή των υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας και αρχίζει η ανάδειξη Μεσολαβητών και Διαιτητών.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

 

Βικτωρία Δούκα

Αποτελέσματα για την πλήρωση θέσεων των Σωμάτων Μεσολαβητών και Διαιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής Μεσολαβητών και Διαιτητών με βάση την από 4.4.2011 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Θέσεων του Σώματος Μεσολαβητών και του Σώματος Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας»

Για το Σώμα Μεσολαβητών επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι κατΆ αλφαβητική σειρά

Αγγελοπούλου Όλγα, Βλασσόπουλος Γεώργιος, Γιάνναρου Βασιλεία, Γυφτόπουλος Αντώνιος, Ιωάννου Χρήστος, Καρούζος Ιωάννης, Μακρυγιάννη Αφροδίτη, Μαλαγαρδή Αθηνά, Μαυραγάνης Ευστράτιος, Ντότσικα Μαρία, Παπαϊωάννου Δημήτριος, Πάτρα Ελένη, Σταμπουλής Μιλτιάδης, Στεφανάτου Μαργεντίνα.

Για το Σώμα Διαιτητών επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι κατΆ αλφαβητική σειρά

Καζιτώρη Μαρίκα, Κουτσιμπού Ελένη, Κρεμαλής Κωνσταντίνος, Μάμμος Παναγιώτης, Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Σμυρνιώτης Ιωακείμ, Τουτζιαράκης Ιωάννης, Τσακίρης Δημήτριος και Χατζής Γεώργιος.

Επειδή από τις δώδεκα (12) θέσεις Διαιτητών που είχαν προκηρυχθεί δεν καλύφθηκαν τρεις (3) θέσεις, έχει δημοσιευθεί η από 28.7.2011 νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψή τους με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων την 9.9.2011.

Από 01.09.2011 συνεχίζεται η παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας και αρχίζει η ανάδειξη Μεσολαβητών και Διαιτητών.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

 

Βικτωρία Δούκα

Προκήρυξη για πλήρωση τριών (3) θέσεων Διαιτητών Ο.ΜΕ.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ο.ΜΕ.Δ.

Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση τριών (3) θέσεων Διαιτητών μη πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, τριετούς διάρκειας, δυναμένης νΆ ανανεωθεί.

Τα προσόντα, τα ασυμβίβαστα και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν. 1876/90, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010, στην Υ.Α. 12636/2001 (Κανονισμός Καταστάσεως Μ.-Δ. Ο.ΜΕ.Δ.), καθώς και στην αναλυτική προκήρυξη, που είναι διαθέσιμη μαζί με τα έντυπα αίτησης, υπεύθυνης δήλωσης κ.λπ. στα κεντρικά Γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., (Πλατεία Βικτωρίας 7, 104 34 Αθήνα, Κεντρική Γραμματεία, 5ος όροφος, τηλ.: 210 88.14.922) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.omed.gr

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις με συστημένη επιστολή.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: μέχρι και την Σεπτεμβρίου 2011 (ημερομηνία σφραγίδα ταχυδρομείου)

 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Βικτωρία Δούκα 

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Μεσολαβητών και Διαιτητών Ο.ΜΕ.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ο.ΜΕ.Δ.

Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση 14 θέσεων Μεσολαβητών καθώς και 12 θέσεων Διαιτητών μη πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, τριετούς διάρκειας, δυναμένης νΆ ανανεωθεί.

Συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.

Υπ' αριθμ. 875/Δ1.261/4.3.2011 απόφαση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για "Συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ." - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 57/9.3.2011

Έκδοση πρακτικών Ευρωπαϊκού Συνεδρίου: "Ο Χαρακτήρας και οι Εκφάνσεις της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης"

Εκδόθηκαν τα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου "Ο Χαρακτήρας και οι Εκφάνσεις της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης: Οι Εθνικές Διαστάσεις - Οι Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις και τους Εργαζομένους" που διοργανώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2009 στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στην Αθήνα από τον ΟΜΕΔ.

Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι διαθέσιμο σε μορφή .pdf. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected].

Επιστολή ΟΜΕΔ σχετικά με το Σχέδιο νόμου για τη διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών

Επιστολή του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας προς την κα Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από 1η Δεκεμβρίου 2010

Απολογισμός έργου ΟΜΕΔ 1992-2010

Η έκδοση περιέχει τον απολογισμό του έργου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας από το 1992 έως το 2010.

Σελίδες

Εγγραφή στο Δραστηριότητες Οργανισμού
Go to top