Ανακοίνωση ανανέωσης Ειδικών Σωμάτων Μεσολάβησης και Διαιτησίας και πρόσληψης νέων Μεσολαβητών και Διαιτητών

Θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε πως η διαδικασία αξιολόγησης  και επιλογής των υποψηφίων Μεσολαβητών & Διαιτητών, προς ανανέωση των αντίστοιχων Ειδικών Σωμάτων έχει ολοκληρωθεί.

Κατόπιν της θετικής αξιολόγησής τους, ανανεώθηκε η θητεία  για τα έτη 2022 – 2024   έντεκα (11) Μεσολαβητών και έξι (6) Διαιτητών, ενώ τοποθετήθηκαν στο Σώμα Διαιτητών και δύο (2) Μεσολαβητές.

Περαιτέρω, επελέγησαν πέντε (5) νέοι Μεσολαβητές & τέσσερις (4) νέοι Διαιτητές, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα Ειδικά Σώματα Μεσολάβησης & Διαιτησίας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απαιτούμενης εκπαίδευσής στο πλαίσιο του Οργανισμού.

Η  στελέχωση των Σωμάτων έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού (Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών, Ειδικό Σώμα Διαιτητών).

Θα θέλαμε, τέλος, να ευχαριστήσουμε όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον με την υποβολή υποψηφιότητας.

Ευχόμαστε σε όλους μία καλή & δημιουργική χρονιά.

Εκ μέρους

του Προέδρου Ομ. Καθ. Κ. Παπαδημητρίου

και του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.

 

Go to top