Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 56/17.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11346/692/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 4.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2008

Σ.Σ.Ε. (25.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (διετής)

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2007

Σ.Σ.Ε. (20.6.07) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2006

Σ.Σ.Ε. (1.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (8.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Go to top