Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων (ΟΣΕΓΟ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 56/17.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11346/692/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 4.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2008

Σ.Σ.Ε. (25.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (διετής)

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2007

Σ.Σ.Ε. (20.6.07) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2006

Σ.Σ.Ε. (1.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (8.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων  Γεωργικών Οργανώσεων (ΟΣΕΓΟ)
Go to top