μερική απασχόληση

Εκτυπώσιμη μορφή

Part-time work: A divided Europe

An increasing number of Europeans are working part-time. This can be a positive development if it means that people can choose more freely the balance between work and other pursuits – and between income and leisure – or if it brings employment opportunities to people who were previously excluded from the labour market: such as mothers, older workers, and students.

Εγγραφή στο μερική απασχόληση
Go to top