Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 90/20.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11813/25.10.2000 (ΦΕΚ Β 1382/10.11.2000) Υποχρεωτική από: 27.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top