Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 62/15.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13152/25.10.2004 (ΦΕΚ Β 1648/5.11.2004) Υποχρεωτική από: 20.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top