Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (20.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 95/27.7.2000)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1999

Σ.Σ.Ε. (15.6.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1998

Σ.Σ.Ε. (22.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 1997

Σ.Σ.Ε. (24.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Φαρμακευτικών επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε.(10.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα σε οποιοδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
Go to top