Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

O Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ιδρύθηκε το 1990 με το ν.1876/1990, με έδρα την Αθήνα, και άρχισε να λειτουργεί το 1992.

Σκοπός του είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών ή μεμονωμένους εργοδότες με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας.

Ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στη Μεσολάβηση, ενώ στη Διαιτησία επιφυλάσσεται εντελώς επικουρικός ρόλος.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και ειδικό Σώμα Διαιτητών, δωρεάν και μόνο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Ο Ο.ΜΕ.Δ. διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ), τον Πρόεδρο, που εκλέγεται ομόφωνα από τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις ιστοσελίδες του Ο.ΜΕ.Δ. περιέχονται πληροφορίες για τις Υπηρεσίες που παρέχει, για τη δομή του, για θέματα που αφορούν σε διάφορα πεδία στο χώρο της εργασίας, για τη νομοθεσία που αφορά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα σήμερα, για τις εκδόσεις στις οποίες έχει προβεί.

Καλή πλοήγηση!

-----------------------------------------------

Στοιχεία επικοινωνίας με τον Ο.ΜΕ.Δ.
Διεύθυνση: Πλατεία Βικτωρίας 7, 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: +302108814922
Fax: +302108815393
e-mail: [email protected]

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 – 17.00

Go to top