Γεωτεχνικοί ΑΣΟ 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.10.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωτεχνικών απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 88/15.10.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top