Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (14.10.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωτεχνικών απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 88/15.10.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Εγγραφή στο Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων
Go to top