Έκδοση βιβλίου Ο.ΜΕ.Δ. με τα πρακτικά του Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης

Recent Trends of Collective Bargaining in Balkan & Southeastern European States

Ο ΟΜΕΔ εξέδωσε σε βιβλίο τις εισηγήσεις του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τις “Σύγχρονες Τάσεις της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης στα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη”, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο 2022 με αφορμή την συμπλήρωση των 30 ετών λειτουργίας του Οργανισμού.

Στο βιβλίο αναλύονται τα συστήματα και οι τάσεις των συλλογικών εργασιακών διαπραγματεύσεων των χωρών της ευρύτερης γεωγραφικής μας περιοχής και προσθέτει στην βιβλιογραφία μέσω της συγκριτικής ανάλυσης διαφορετικών νομικών και οικονομικών συστημάτων.

Οι εισηγητές – συγγραφείς του βιβλίου, εκπροσωπώντας αντίστοιχα καθεμία από τις χώρες που συμμετείχαν, είναι οι ακόλουθοι κ.κ. Κώστας Παπαδημητρίου (Ελλάδα), Senad Jašarević (Σερβία), Νίκος Τριμικλινιώτης (Κύπρος), Krassimira Sredkova (Βουλγαρία), Vesna Simovic (Μαυροβούνιο), Ivana Grgurev (Κροατία), Aleksandar Ristovski (Β. Μακεδονία), Kübra Doğan Yenisey (Τουρκία), και Raluca Dimitriu (Ρουμανία). 

Τα συμπεράσματα εισηγήθηκε ο Ομ. Καθηγητής Ιωάννης Κουκιάδης, πρώην πρόεδρος του ΟΜΕΔ, ενώ την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Πρόεδρος του ΟΜΕΔ, Ομ. Καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θεσσαλονίκη, στην αγγλική, γλώσσα του εν λόγω συνεδρίου.

ISBN: 978-960-648-691-3

 

Go to top