Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(8.5.1997)  για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:26/8.5.2017
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top