Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(5.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:56/6.6.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top