Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος

Περιγραφή:

Δ.Α. 4/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 2/29.3.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος 1999

Δ.Α. 7/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που απασχολούνται στα Λατομεία Πέτρας - Χώματος όλης της χώρας

Χειριστών Λατομείων Μαρμάρου 1999

Δ.Α. 17/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που απασχολούνται στα Λατομεία Μαρμάρου όλης της χώρας

Χειριστών Tεχνικών έργων 1999

Δ.Α. 21/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων

Χειριστών Tεχνικών έργων 1998

Δ.Α. 32/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών εκσκαπτικών κλπ μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος
Go to top