Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Ε.Ε.)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(27.5.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας: 2/28.5.2021
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2019

Σ.Σ.Ε.(29.5.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

 

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2018

Σ.Σ.Ε.(13.4.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών.

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2017

Σ.Σ.Ε.(4.5.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών.
 

Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος 2016

Σ.Σ.Ε.(23.5.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Ε.Ε.)
Go to top