Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε (17.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (Συμπληρωματική και Τροποποιητική) (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ.Εργασίας. 65/29.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11344/690/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 10.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πετρελαίου Αργού 1999

Δ.Α. 11/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, μελετών και διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πετρελαίου Αργού 1998

Δ.Α. 60/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις έρευνας - εξόρυξης, μελετών και διύλησης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Λιπασμάτων 1998

.Σ.Ε. (24.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης)

Πετρελαίου Αργού 1996

Δ.Α.41/96 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία
Go to top