Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία

Περιγραφή:

Δ.Α. 8/2010 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 3/12.3.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 6625/651/7.4.2010 (ΦΕΚ Β 558/30.4.2010) Υποχρεωτική από: 12.3.2010
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πετρελαιοειδών 2002

Σ.Σ.Ε. (11.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συμπληρωματική και τροποποιητική) (διετής)

Πετρελαίου Αργού 2002

Δ.Α. 11/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, μελετών και διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ) 2001

Σ.Σ.Ε. (24.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών Αυτοκίνητων Δημοσίας Χρήσεως, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Μεταφοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων όλης της χώρας (διετής)

Πετρελαίου Αργού 2000

Δ.Α. 48/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, μελετών και διύλισης αργού πετρελαίου

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία
Go to top