Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε (17.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (Συμπληρωματική και Τροποποιητική) (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ.Εργασίας. 65/29.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11344/690/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 10.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών 2004

Σ.Σ.Ε. (3.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως Εργατοτεχνικού, Βοηθητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού, που απασχολείται σε Γραφεία, Εγκαταστάσεις Αποθηκεύσεως Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων και σε Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεων της περιφερείας Κέρκυρας (διετής)

Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών 2004

Σ.Σ.Ε. (29.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Εργατ/κού, Βοηθητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού, το εργαζόμενον εις τα Γραφεία, Εγκαταστάσεις Αποθηκεύσεως Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων ως και εις τους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεων της Περιφερείας Κρήτης (διετής)

Πετρελαίου Αργού 2003

Δ.Α. 57/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Έρευνας, Εξόρυξης, Μελετών και Διύλισης Αργού Πετρελαίου

Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ) 2003

Σ.Σ.Ε. (27.2.2003) για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και Υγραερίων όλης της Χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία
Go to top