Πανελλήνια Ένωση Βιομηχάνων & Βιοτεχνών Ελληνικών Καλλυντικών & Καλλωπιστικών Προϊόντων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (24.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:90/31.7.1997
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε.(10.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα σε οποιοδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Βιομηχάνων & Βιοτεχνών Ελληνικών Καλλυντικών & Καλλωπιστικών Προϊόντων
Go to top