Λιπασμάτων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης) (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 47/7.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11318/664/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Λιπασμάτων 2008

Σ.Σ.Ε. (7.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης) (διετής)

Λιπασμάτων 2006

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης) (διετής)

Λιπασμάτων 2004

Σ.Σ.Ε. (21.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Καρβάλης) (διετής)

Λιπασμάτων 2002

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού εταιρειών λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ. και βιομηχανίας φωσφωρικών λιπασμάτων Καρβάλης) (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Λιπασμάτων
Go to top