Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 63/28.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11342/688/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 28.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 1999

Σ.Σ.Ε. (19.1.999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 1998

Σ.Σ.Ε. (13.4.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 1997

Σ.Σ.Ε.(6.2.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 1996

Σ.Σ.Ε.(29.3.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης κρέατος όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης)
Go to top