Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 63/28.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11342/688/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 28.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 2005

Σ.Σ.Ε. (25.1.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Καταστήματα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας (Ορθή Επανάληψη της από 20.7.2004 Σ.Σ.Ε.)

Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 2005

Σ.Σ.Ε. (24.1.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Καταστήματα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 2004

Σ.Σ.Ε. (20.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Καταστήματα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας (διετής)

Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 2003

Σ.Σ.Ε. (14.2.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης)
Go to top