Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (30.7.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ισχύει από 1/9/15-31/8/18)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 5/31.7.2015)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2013

Σ.Σ.Ε. (9.9.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ισχύει από 1/9/013-31/8/015)

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2012

Σ.Σ.Ε. (19.9.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)(ισχύει από 1.9.2012-31.8.2013)

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2012

Σ.Σ.Ε. (6.9.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ισχύει από 1/9/012-31/8/013)

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2011

ΔΑ 5/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Go to top