Γεωλόγων βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (3.11.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 58/25.11.2009)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Γεωλόγων βιομηχανίας 2007

Σ.Σ.Ε. (22.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας (διετής)

Γεωλόγων βιομηχανίας 2004

Σ.Σ.Ε. (30.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας (διετής)

Γεωλόγων βιομηχανίας 2002

Σ.Σ.Ε. (17.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας (διετής)

Γεωλόγων βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (18.10.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωλόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γεωλόγων βιομηχανίας
Go to top