Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες Β. Δ. Ελλάδος)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (18.1.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Β.Δ. Ελλάδα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/18.1.2007)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες Β. Δ. Ελλάδος) 2005

Σ.Σ.Ε. (4.11.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στη Β.Δ. Ελλάδα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες Β. Δ. Ελλάδος) 2005

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (18.1.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Β.Δ. Ελλάδα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες Β. Δ. Ελλάδος) 2005

Σ.Σ.Ε. (18.1.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στη Β.Δ. Ελλάδας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες Β. Δ. Ελλάδος) 2004

Σ.Σ.Ε. (20.2.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στη Β.Δ. Ελλάδα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες Β. Δ. Ελλάδος)
Go to top