Καπνού (πραγματογνωμόνων)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (3.9.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Εξπέρ) και των βοηθών αυτών

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 85/26.9.2007)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καπνού (πραγματογνωμόνων) 2006

Σ.Σ.Ε. (11.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Εξπέρ) και των βοηθών αυτών

Καπνού (πραγματογνωμόνων) 2005

Σ.Σ.Ε. (15.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων - Εξπέρ) και των Βοηθών Αυτών

Καπνού (πραγματογνωμόνων) 2004

Σ.Σ.Ε. (5.10.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Έξπερ) και των Βοηθών αυτών

Καπνού (πραγματογνωμόνων) 2003

Σ.Σ.Ε. (25.9.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδος (πραγματογνωμόνων - εξπέρ) και των βοηθών αυτών

Σελίδες

Εγγραφή στο Καπνού (πραγματογνωμόνων)
Go to top