Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου

Περιγραφή:

Δ.Α. 35/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών - Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Ν. Ηρακλείου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 4/27.7.2010)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2002

Δ.Α. 49/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών Νομού Ηρακλείου

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου
Go to top