Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου

Περιγραφή:

Δ.Α. 35/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών - Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Ν. Ηρακλείου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 4/27.7.2010)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2005

Σ.Σ.Ε. (29.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών-Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2005

Δ.Α. 20/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών-Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2004

Σ.Σ.Ε. (4.2.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών-Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου

Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2003

Σ.Σ.Ε. (27.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων πωλητών, Περιοδευόντων πωλητών οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Ν. Ηρακλείου

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου
Go to top