Ιχθυολόγων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.12.2010) για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των Ιχθυολόγων (Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ.Υπ.Εργασίας 37/25.11.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιχθυολόγων 2008

Σ.Σ.Ε. (10.7.2008) για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των Ιχθυολόγων (Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Ιχθυολόγων 2007

Σ.Σ.Ε. (7.3.2006) για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των Ιχθυολόγων (Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας

Ιχθυολόγων 2004

Σ.Σ.Ε. (17.3.2004) για τους όρους της αμοιβής και εργασίας των Ιχθυολόγων (Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Ιχθυολόγων 2002

Σ.Σ.Ε. (31.5.2002) για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των Ιχθυολόγων (Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Εγγραφή στο Ιχθυολόγων
Go to top