Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (6.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Γραφείων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 58/20.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11345/691/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας 2008

Σ.Σ.Ε. (7.10.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Γραφείων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (διετής)

Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας 2006

Σ.Σ.Ε. (23.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Γραφείων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (διετής)

Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας 2004

Σ.Σ.Ε. (28.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Γραφείων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (διετής)

Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας 2002

Σ.Σ.Ε. (4.9.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας
Go to top