εργατικό δίκαιο

Εκτυπώσιμη μορφή

Η εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου στην Κυπριακή και στην Ελλαδική έννομη τάξη

Η Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΠΛ) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

"Η εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου στην Κυπριακή και στην Ελλαδική έννομη τάξη "

την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, ώρα 9.00-17.00, στο Αμφιθέατρο UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Απροσδιόριστο
Εγγραφή στο εργατικό δίκαιο
Go to top