Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκτυπώσιμη μορφή

Δελτίο Τύπου ΟΜΕΔ για την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου στα Ιωάννινα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο του Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας στα Ιωάννινα με θέμα την «Επίλυση εργασιακών διαφορών στον Ο.ΜΕ.Δ.» την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, και θεσμικών φορέων της Ηπείρου.

Σεμινάριο του ΟΜΕΔ στη Θεσσαλονίκη

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Επίλυση εργασιακών διαφορών στον Ο.ΜΕ.Δ.» απευθυνόμενο στον κόσμο της εργασίας της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Electra Palace, Πλ. Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη.

Σεμινάριο του ΟΜΕΔ στο Ηράκλειο Κρήτης

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης & Διαιτησίας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο προς τους κοινωνικούς εταίρους της Κρήτης με θέμα «Επίλυση εργασιακών διαφορών στον ΟΜΕΔ», το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023, στην αίθουσα Καστελλάκη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Το σεμινάριο εντάσσεται στις σχεδιαζόμενες δράσεις ενημέρωσης & εκπαίδευσης του ΟΜΕΔ προς τον κόσμο της εργασίας.

Αντίστοιχες δράσεις αναμένεται να λάβουν χώρα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Εγγραφή στο Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Go to top