Γερμανία

Εκτυπώσιμη μορφή

Germany on the way to adequate minimum wages

The hike to €12 is also a strong signal on the planned European minimum-wages directive.

Απροσδιόριστο
Εγγραφή στο Γερμανία
Go to top