Κλινικών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (9.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 80/17.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13025/30.10.2002 (ΦΕΚ Β 1428/13.11.2002) Υποχρεωτική από: 17.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top