Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων Κυτταρολόγων Παθολογοανατόμων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (9.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 80/17.7.2002)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13025/30.10.2002 (ΦΕΚ Β 1428/13.11.2002) Υποχρεωτική από: 17.7.2002
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων Κυτταρολόγων Παθολογοανατόμων
Go to top